طراحی ، نظارت ،اجرا ، محوطه سازی ، نگهداری فضای سبز و تهیه و توزیع گیاهان زینتی و مثمر
شرکت آوند سبز طبیعت حاصل تجربه 23 ساله مدیران خود می باشد در واقع تشکیل این شرکت نقطه چرخش راهبردی (استراتژیک ) صاحبانین را پایه نهاده اند روشی که مبتنی بر اصول مدیریت یعنی سازمان دهی ، برنامه ریزی ، و هماهنگی و...... بنا گردیده است . که در جهت نیل به اهداف خود از هیچ تلاشی فرو گذار نخواهند بود.

بیشتر