زمینه فعالیت های علمی،پژوهشی و اجرایی

شرکت آوند سبز طبیعت از سال 1387 تاکنون عمدتا در زمینه تحقیق , تولید و پرورش گیاهان مثمر و غیر مثمر, گیاهان دارویی,گیاهان زینتی ,جنگلکاری و جنگلداری, بهسازی و اصلاح اراضی , آبخیزداری و آبخوان داری , مالچ پاشی و تثبیت شنهای روان ,گسترش روشهای نوین عملیات به زراعی و خاک ورزی , کاشت, داشت و برداشت محصولات استرتژیک کشاورزی ,تحقیق در زمینه کشاورزی اکولوژیک و استفاده از کودهای زیستی , انتخاب و پیشنهاد گونه های گیاهی سازگار با اقلیمهای متفاوت ,طراحی و اجرای تاسیسات آبیاری و گلخانه ای ,راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی و انجام کلیه مراحل نمونه برداری و بررسی و ارایه گزارش علمی وارائه خدمات فنی و علمی به کشاورزان در راستای ارتقای سطح کیفی محصولات زراعی و باغی فعالیت عمده ای داشته است.

 

زمینه فعالیت های تحقیقاتی شرکت:

- تحقیق , بررسی, جمع­ آوری و آنالیز داده­ ها در مورد عوامل و فاکتورهای تاثیرگذاربرتولید محصولات كشاورزي و مقايسه با روشهاي نوین کشاورزی و پیشنهاد ومشاوره در ارتقای کمی و کیفی تولید محصولات.

- بررسی نمونه های گیاهی تحت تیمار تنشهای محیطی و کودهای زیستی(ورمی کمپوست , اسید هیومیک, سوپر جاذبه ها) و باکتری های محرک رشد(PGPR)، و اندازه گیری تاثیر فاکتورهای فوق بر میزان آنتی اکسی دانتها, پرولین, محتوای پروتین,میزان کلروفیل, محتوای آب نسبی سلول, پایداری غشا سلولی,... و ارایه مشاوره در زمینه گونه های گیاهی مقاوم به تنشهای محیطی به کشاورزان و تولید کنندگان محصولات زراعی.

- تحقیق و بررسی در زمینه روشهای جایگزین برای حل مشکلات کشاورزی و تکنیک های افزایش بهره وری  محصولات کشاورزی در اقلیم خشک و نیمه خشک, شرایط کویری و مناطقی با حداقل بارشهای جوی,آموزش روش کشاورزی در خاکهای شور, قلیایی, سدیمی, شور و قلیایی و مناطقی با آب و خاک با ECبالا با توجه به نتایج حاصله از تحقیقات.

- تحقیق و ارائه برنامه و راهکارهای لازم به کشاورزان در ارتباط با حل مشکلات کشاورزی، توصیه کودی خاک و تغذیه برگی محصولات, استفاده از کودهای زیستی و ورمی کمپوست و میکرو ارگانیسمهای تثبیت ازت به منظور بهبود کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی و ارائه گزینه های جایگزین .

- تحقیق و بررسی در زمینه تکنیک ها ی جدیدکاشت به کشاورزان  به منظور جایگزین کردن راهکارها و روش های جدید  به  جای روش های قدیمی ، باهدف کاهش میزان خسارت  های وارده و افزایش سطح تولیدات محصولات کشاورزی به طور مثال مشاوره دادن و آموزش  دادن استفاده از باکتریهای محرک رشد(PGPR)  حداقل خاکورزی,شخمهای حفاظتی,استفاده از مالچهای گیاهی, کاشت گیاهان پوششی به منظور کاهش فرسایش خاک و حفظ رطوبت.

- حضوردر تمام فعالیت های تحقیقاتی شرکت جهت نمونه برداری از علف های و آفات مزارع , باغات  و فضای سبز شهری, بررسی  و انجام امور آزمایشگاهی و بررسی علل طغیان علفهای هرز و آفات, ارائه راهکار مناسب جهت کنترل آفات  تا آستانه خسارت با استفاده از مدیریت تلفیقی کنترل علفهای هرز (IWM)و مدیریت تلفیقی کنترل آفات(IPM) با کمترین میزان سمپاشی.

- تحقیق و بررسی  در خصوص نحوه استفاده بهینه از نور, تعیین دمای بهینه و تاریخ کاشت ,نحوه کاشت همزمان گیاهان روز بلند, روز کوتاه و روز خنثی در کنار هم بصورت کشت مخلوط در کشاورزی و جنگلکاری و آموزش تاثیر آن بر هم افزایی تولید محصولات, افزایش تنوع زیستی, کاهش جمعیت علفهای هرز و آفات و بیماریها , حداکثر بهره برداری زمانی و مکانی از زمینهای کشاورزی وافزایش راندمان تولید.

- تحقیق و بررسی در خصوص طراحی و کاشت  تفرجگاه های طبیعی, کمربند سبز شهری وجنگلکاری به منظور حفظ منابع طبیعی, تاثیر بر تعدیل خرداقلیمهای شهری, نشرفرهنگ کاشت و حفظ درختان و توسعه فضای سبز شهری, کنترل ریزگردها,زیباسازی مناظر طبیعی, کاهش آلودگی های زیستی,جلوگیری از فرسایش بادی و آبی.

- تحقیق و بررسی در زمینه روش های کاشت ، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی ، توصیه جایگزینی ارقام مختلف گیاهی سازگار و مقاوم اصلاح شده به فاکتورهای اقلیمی حاکم بر منطقه در مقایسه با ارقام دیگر با توجه به یافته های میدانی و آزمایشگاهی و همچنین بررسی ویژگیهای اکولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام بومی در جهت بهبود عملکرد و شناسایی ارقام مناسب,یادآوری تاثیرات منفی آتش زدن بقایای گیاهی پس از برداشت برجمعیت و عملکرد میکرو اورگانیسمها,هوموس و مواد آلی خاک, PH خاک, شیمی  و ادافیک خاک به منظور افزایش بهره وری و جلوگیری از فرسایش خاک ناشی از بارندگی های شدید و وقوع سیل .

- تحقیق و بررسی در زمینه  جنبه های مختلف کشاورزی و صنایع روستایی ، ارایه یافته های تحقیقاتی در جهت توسعه دادن تکنیک ها ی نوین وکاستن از مشکلات کشاورزی  ،توسعه تکنیک هایی باهدف افزایش بهره وری , کاهش مصرف منابع ,حفاظت از منابع تجدید ناپذیر و جلوگیری از مصرف بی رویه منابع تجدیدپذیر به منظور رسیدن به توسعه پایدار ,مصرف حداقلی سوختهای فسیلی و بصورت کلی نگاه اکولوژیکی به منابع طبیعی و کشاورزی

- تحقیق و بررسی و ارائه خدمات فني- تحقيقاتي به واحدهاي اجرايي تحت پوشش شرکت, مراکز تحقیقاتی و مشاوره ای دولتي و خصوصي و همچنين همكاران. در قالب طرحهای تحقیقاتی مشترک.

- شركت فعال در شوراي تحقیقاتی شرکت و همچنين مشاركت در برگزاري كارگاههاي آموزشي، همایشهای ملی و بین المللی ,سمینارها وبرگزاري كلاس و دوره‌هاي آموزشي در زمينه فعاليتهاي بخش تحقیقاتی, مشارکت و مشاوره علمی در طرحهاي عمومی و عام المنفعه در راستای گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی.